A "SZELLEMI TERMELÉSI MÓD" jellemzők

A szerzők új könyvükben nem kevesebbre vállalkoznak, mint hogy megfogalmazzák egy mind a kapitalizmustól, mind az államszocializmustóleltérő társadalmi forma lehetőségét. Összegyűjtik és értelmezik ennek a kapitalizmuson túli társadalmi formának a jelenviszonyai között kimutatható jeleit. A könyvben körbejárt elméleti keret mind a jelen kapitalizmusának, mind az államszocializmusalakulásának új nézőpontú értelmezésére nyújt lehetőséget. Helyenként könnyebb, helyenként nehezebb, de mindenképpen gondolatébresztő,a társadalom lehetséges jövőjéről gondolkodók számára megkerülhetetlen olvasmány.