A SZEMÉLY BIOETIKAI KONTEXTUSA jellemzők

A személy bioetikai kontextusa című kötet a Debreceni Egyetem Bioetika kutatócsoportjának rendezvényeként tartott konferencia előadásainak írásos változatát tartalmazza, kiegészítve két hazai, Sándor Judit és Varju Márton, illetve két német, Volker Gerhardt és Ludwig Siep szerzők tanulmányaival. Az írások a magyar tudományos életben sokszor még idegenkedve fogadott diszciplína meghonosításának és intézményesítésének egyik fontos állomását reprezentálják. A tematikai sokszínűség jelzésértékű a sok tekintetben még az útkeresés fázisában lévő diszciplína hazai kutatóinak helyzetéről, egyszersmind eltökéltségéről az elfogadtatás és intézményes beágyazottság célját illetően. A kötetben szereplő szerzők az említetteken kívül: Bánfalvi Attila, Hérány Ferenc, Horváth Lajos, Kiss Lajos András, Kovács József, Kőmüves Sándor, Rózsa Erzsébet, Szabó Attila, Tóth I. János.