A személyes és a hallgatólagos tudás jellemzők

E könyv a személyes és a hallgatólagos tudás elméletének távoli eszmetörténeti és filozófiai előzményeit, huszadik századi kialakulásának és fogadtatásának történetét, valamint az alkalmazás és a továbbfejlesztés fontosabb irányait elemzi.