A SZEMLÉLŐK jellemzők

A Szabó Magda életműsorozat 25. kötete ez az először 1973-ban megjelent, hagyományos formájú regény, amely egy kudarcra ítélt kapcsolaton keresztül mutatja be Nyugat és Kelet - eltérő történelmi tapasztalataiból fakadó - szembenállását is. Látszat és valóság ütközik a vád, a védelem és az ítélet hármasában: az első a férfi főhős, Roland előéletének, környezetének és körülményeinek megvilágítása semleges nézőpontból, a második Roland maga mellett tartott védőbeszéde, amely a rejtett okokat és okozatokat, a lényegi összefüggéseket tárja fel, a harmadik pedig a magyar hősnő, Anna levele a férfinak, melyben ismeretségük története új megvilágításba kerül, s Roland és az olvasó számára is megfejtést kínál a talányos mozzanatokhoz.