A SZÉNA TÉRIEK 1956 jellemzők

E tanulmánykötet az 1956-os fegyveres felkelés budai központjának eseményeit, az ellenállás résztvevőinek tevékenységét, sorsát tárgyalja. A környékbeli fiatalokhoz nagy számban csatlakozó bányászok és ipari tanulók a legendás Szabó bácsi vezetésével harcoltak a sztálinista diktatúra és a megszálló szovjet csapatok ellen. Egy ízben azonban a nagy túlerőben lévő szovjet-magyar erők ideiglenesen elűzték őket a környékről. A Széna téri csoport - amelynek nagyobb része a fegyverszünet idején átköltözött a Maros utcai kormányőrség-laktanyába - a corvinisták után a második legnépesebb és leghíresebb fegyveres ellenálló egység volt, a legnagyobb területet tartotta ellenőrzése alatt, és mintegy 150 ÁVH-st, pártfunkcionáriust ejtett foglyul. Ma már talán hihetetlennek tűnik: e felkelők döntö többsége (akárcsak másutt) a függetlenségért és egy desztalinizált - valamiféle harmadikutas, jugoszláv mintájú - szocialista rendszer megvalósításáért küzdött. A forradalom leverése után a Széna tériek köz