A SZÉP PALÁSTHYNÉ A MÁS ÁLMÁBAN KÖZÖSÜL jellemzők

amp;amp;amp;#8211; Nekem semmi se sikerült! Málészájú voltam világéletemben! Amitember életében elmulaszthat amp;amp;amp;#8211; mulasztottam! Amit elverhettem kockán amp;amp;amp;#8211; elvertem! Amihez nyúltam, arannyá vált, és minden aranyamelolvadt, mint a hó a napon! Aki ráintette tétjét amp;amp;amp;#8211; rajtavesztett! Akikinyújtott kezemben bízott amp;amp;amp;#8211; megütötte magát! Nincs a teremtésbengyalázatosabb, a reményben vesztesebb, mint én amp;amp;amp;#8230; És mégis! És mégis:ki mondja, ki merészeli azt mondani, hogy poklomig gy amp;amp;amp;ucirc;lő szégyenemmelés kudarcaim garmadával nem érdemlem ki a Feloldozástés az Üdvöt? Én, akinek becsvágya se kincs, se hatalom, semérvényesülés, se vérfürdő, hadmenet, királysír, se szentség betöltőmalasztja nem volt, egyes-egyedül a szerelem felséges édessége ésminden ezredévben egyszer viszszatérő üstökös csudálatossága amp;amp;amp;#8230;?!Hiába rágsz, rúgsz, dögönyözöl és gyomrozol, hasztalan mindenmarcangoló tudományod, rajtam kicsorbul a cinizmus metafizikája.Megvetem meghunyászkodásod,