A szerelem és a nyugati világ jellemzők

Denis de Rougemont e kötetében a szerelem mítoszának szerepét és jelentőségét keresi, kialakulásának körülményeit méri fel, későbbi fejlődését elemzi a nyugat-európai kultúrában, összehasonlítva Kelet hasonló jelenségeivel. Írása elegáns, szellemes és lényeglátó, a francia esszé remeke, melynek gondolatait ugyan sokan vitatták, de meggyőző erejét szinte senki sem.