A SZERETET ZARÁNDOKAI - II.JÁNOS PÁL - VHS jellemzők

Egész estés dokumentum-összeállítás a XX. század egyik legmeghatározóbb alakjáról, a Vatikán Televízió exkluzív felvételeibőlEz a kizárólag a Vatikán Televízióban sugárzott felvételekből összeállított dokumentumfilm 90 percben mutatja be II. János Pál pápa rendkívüli pályafutását négy különálló részben: szolidaritás, béke, gyermekek, párbeszéd.II. János Pál soha nem szűnő figyelemet és támogatást szentelt a szegényeknek, a társadalom kitaszítottjainak, főként a börtönben raboskodóknak.A pápa majd 20 éves pontifikációját a béke iránti teljes elkötelezettség jellemzi. Minden erejével a béke biztosítása és védelme érdekében küzdött, akár a világ vezető államfői keresték fel Vatikánban, akár maga tett látogatásokat külföldi országokban.II. János Pál számára az ifjak a jövő értékes letéteményesei. Amikor gyermekkel találkozik akár kis csoportokban, akár nagy összejöveteleken irántuk való rajongása megmutatkozik szavaiban, tekintetében, mozdulataiban. Állhatatosan és lelkesen érdeklődik a gy