A széttagolt ország jellemzők

A neves délvidéki szerző kötetben eddig meg nem jelent írásait gyűjtötte egybe.