A szuezi ügy jellemzők

A szerző elsőként tesz komoly kísérletet arra, hogy kiderítse, milyen politikai, katonai és gazdasági érdekek vezették az angol és francia kormányokat, az izraeli és amerikai államférfiakat az 1956-os szuezi háború kirobbantásához. Eddig publikálatlan francia belügyi forrásokból, angol parlamenti viták titkos jegyzőkönyveiből, Ben Gurion, Guy Mollet, Anthony Eden, Eisenhower személyes irattáraiból rekonstruálja a háború közvetlen előzményeit, kirobbanásának tényeit pedig sajtóelemzéssel vizsgálja felül a szovjet Partyijnaja zsizny, a Le Monde, a The Times és a Nouvelle Observateur cikkei alapján. A kötetet az oknyomozó újságírói munka során készített interjúk egészítik ki, teszik egységessé.