A SZÜLÉSZET-NŐGYÓGYÁSZAT EGYETEMI TANKÖNYVE (II. JAVÍTOTT KIADÁS) jellemzők

Jelen tankönyv szerkesztőjének és szerzőinek szándéka az volt, hogy olyan könyv szülessen a témában, amelynek anyaga azt tartalmazza, amire egy általános orvosnak alapvetően szüksége van a mindennapokban. Hallgatóként könnyen tudjon felkészülni a vizsgákra, gyakorló orvosként önállóan tudjon döntést hozni a hétköznapokban. Mindezt szolgálandó a könyv két nagy, egymástól jól elkülönülő szerkezeti egységre tagolódik: a szülészetre és a nőgyógyászatra. Ezen részeken belül nagyszámú, ám viszonylag kis terjedelmű fejezetekben tárgyalja az egyes állapotokat, kórformákat. A kis terjedelem arra késztette a szerzőket, hogy a fejezetekben lényegretörően, pontosan, logikusan összegezzék a legmodernebb tudásanyagot. Számos színes ábra, fotó és táblázat igyekszik segíteni az olvasót elmélyedni az ismeretekben. A fejezetek végén a releváns és legfrissebb irodalmi hivatkozások azokat a hallgatókat...