A TABULA HUNGARIAE... - INGOLSTADT, 1528 TÉRKÉP ÉS UTÓÉLETE jellemzők

1528 májusában Petrus Apianus ingolstadti új nyomdájának első nyomtatványa, a Tabula Hungariae napvilágot látott. E szívünknek oly kedves térkép megmaradása és egykori megjelentetése mai kifejezéssel élve egy több nemzeten átnyúló projekt eredménye volt. Az eredeti kéziratot készítő magyar Lázár műve egy osztrák diplomata, egyébként szülőhelyét illetően frank Johannes Cuspinianus jóvoltából jutott el Bécsbe. Ott a kéziratot nyomtatásra a bajor Georg Tannstetter, a bécsi egyetem tanára készítette elő, majd a szintén bajor Petrus Apianus egy ragyogó új térképnyomtatási módszer, a sztereotípia alkalmazásával tette azt sokak számára hozzáférhetővé. A közreadás költségét a megtaláló Cuspinianus vállalta magára, s ő ajánlotta azt I. Ferdinánd magyar és cseh királynak.E földabrosz 2007-ben majdnem hasonló nemzetközi összefogás nyomán kerülhetett be az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szakosított Szervezete (UNESCO) által szervezett, a világ szellemi örökségének megőrzését magára v