A tanácskozó demokrácia és a megváltó csevegés jellemzők

Lehetséges-e egyáltalán a modern és globalizált világban demokrácia? Ilyen és ezekhez hasonló kérdéseket boncolgat a tanulmánykötet. Az 1990-es években aranykorát élő, hagyományosan liberálisnak nevezett demokrácia súlyos válságát éli a 21. század első évtizedeiben. Radikális bírálói a demokrácia deficitjét kérik rajta számon, mások a politikai intézmények általános gyengülése miatt hatékonyságát és legitimációját. A közelmúltban a radikális demokrácia híveinek erősödésével párhuzamosan a tanácskozó demokrácia, a személyközi kommunikációra alapozott demokratikus folyamat gondolata is gyakran felmerült, a létező demokrácia gondjainak orvoslatára szánt megoldásként. A vita messze nem ért véget, a megoldástól még távol vagyunk.
Képes-e a demokrácia úgy megalapozni a működését és az intézményeit, hogy kielégítő választ adjon a kritikusainak, és elnyerje polgárainak a beleegyezését, akik számtalan erkölcsi kérdésben eltérő álláspontot képviselnek? Lehet-e legitim a liberális demokrácia vagy bármilyen politikai rend? Lehet-e a politika normája egy politikamentes viszony? Lehetséges-e egyáltalán a modern és globalizált világban demokrácia?
Ilyen és ezekhez hasonló kérdéseket vizsgál tanulmánykötetében Molnár Attila Károly, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen a XIXXX. századi magyar és nemzetközi politikai és szellemi élet szempontjából meghatározó jelentőségű tudományos és eszmetörténeti munkák feldolgozására, kutatására létrehozott Molnár Tamás Kutató Központ vezetője. A kiadványt elsősorban egyetemi hallgatók, oktatók és kutatók, valamint a társadalomtudományok, azon belül is a politikai tudományok és politikai filozófia iránt érdeklődők figyelmébe ajánlunk. Tartalomjegyzék
1. A tanácskozó demokrácia
2. Az ész és a nyelv utópiája
3. Kölcsönösség és elismerés
4. Gondok
5. Az információ mítosza
6. A társas média a felhasználó által létrehozott tartalmon alapuló média
7. Az internet IRL
8. A társas média Brave New World 2.0!!