A TANULÁS FEJLESZTÉSÉNEK TANULÁSA (PD-299) jellemzők

Manapság már általános elvárás mindannyiunk számára az életünk végéig tartó tanulás. Azaz olyan készségek, képességek kialakítására, fejlesztésére van szükségünk, amelyek alkalmassá tesznek bennünket az új ismeretek befogadására, a régi tudás korszerűvé tételére. Amelyek megtanítanak eligazodni a tengernyi információáradatban, kiválasztani a fontosat a kevésbé fontostól, a jót a rossztól, a lényegeset a lényegtelentől. Tanulni, illetve jól, eredményesen, hatékonyan tanulni nem könnyű feladat. Nagy segítséget jelenthet azoknak a tanulási technikáknak, módszereknek, stratégiáknak a megismerése és alkalmazása, amelyek egyaránt alkalmasak a formális és informális ismeretszerzés megvalósítására. Hogyan, milyen módon teszi ezt ez a könyv? Úgy, hogy kevés elmélettel, annál több gyakorlattal vezeti végig 14–94 év közötti olvasóit a tanulási folyamat megismerésének és megvalósításának lehetséges módozataiban