A társadalom szellemi alapjai jellemzők

Az 1921-ben hazájából elűzött, s ma mindinkább az oroszok legnagyobb gondolkodójának tartott Szemjon Frank 1930-ban készítette el ma is aktuális társadalomfilozófiai főművét. E mű egyik alapvető tendenciája a filozófia és a vallás szemléletmódjának összehangolása, míg a másik a társadalmi lét oly gyakran figyelmen kívül hagyott "örök lényegének" kimutatása. Ez az örök lényeg képezi később azt a kritériumot, amelynek alapján liberalizmus és szocializmus, demokratizmus, anarchizmus és forradalmiság Frank kritikájának centrumába kerülnek: "A társadalom lényegileg arisztokrácia (mégpedig abban a szó szerinti értelemben, hogy: a kiválóak uralma), tehát tudatosan is arra kell törekednie, hogy arisztokráciává váljon."