A TEGNAPOK KÖDLOVAGJAI jellemzők

Krúdy 1925-ben megjelent kötetében emlékezett vissza e híres (netán hírhedt) múltbeli alakokra. Az egyes fejezetek főszereplői többek között: Ferenc József (mint Európa legelső gavallérja); IV. ('vagy Szerencsétlen') Károly király; Károlyi Mihály; az írókat is 'szocializálni' akaró Kun 'Bélcsi'; Jókai barátja, a Mayerlingben tragikus véget ért Rudolf; a walesi herceg, aki Pesten járt 'az élet iskolájába'; Kossuth Lajos magyarul törve beszélő fia; Ady Endre - és sokan mások. Krúdy pontos megfigyelései legtöbbször személyes találkozásokon alapulnak, s váratlan vonásokkal gazdagítják a bemutatott személyiségekről alkotott képünket. A könyv mindemellett - és elsősorban - élvezetes olvasmányt nyújt, semmivel sem kevésbé, mint a szerző regényei vagy elbeszélései