A TEKINTET SZINTAXISA - FRANÇOIS MOLNAR VÁLOGATOTT TANULMÁNYAI A KORTÁRS MŰVÉSZE jellemzők

A tanulmánykötet François Molnarnak a művészetelmélet és az experimentális pszichológia határterületén végzett kutatásait bemutató publikációi közül válogat. Molnar 1947-ben telepedett le Párizsban, ahol a mozgalmas művészeti élet aktív résztvevője lett. 1958-tól megjelenő publikációi híven tükrözik az őt körülvevő szellemi irányzatok megtermékenyítő hatását. Kérdésfelvetései, kutatásai az esztétika, a pszichológia, az optika határterületén mozognak, és érzékeny kölcsönhatásban állnak mindazokkal a szellemi irányzatokkal, amelyek a 60-as és 70-es évek francia művészetében jelentkeztek (koncept art, op-art). A hatvanas-hetvenes évek aktuális zenei, fizikai, matematikai, szociológiai teóriáit a pszichológia és a művészet területére próbálta alkalmazni. Az eredmények feldolgozásában a legaktuálisabb matematikai újításokat használta fel (pl. a gráfelméletet). A kötetet a kortárs művészet és az esztétika iránt érdeklődők figyelmébe ajánljuk. Fekete-fehér illusztrációkkal, 17 percnyi filmet