A TELJES NAPLÓ 1961-1963 jellemzők

A Helikon Kiadó hatalmas vállalkozása Márai Sándor Teljes Naplójánakközreadása. Jelen kötet a tizenkettedik a sorban, melyben az amerikaiidőszak három évének személyes-szellemi eseménynaptára olvasható.A már eddig is megjelenő témákon (politikai események, olvasmányok,reflexiók) túl újszerű, hogy az író megbékélni látszik a New York-i élet adta lehetőségekkel, egyfajta nyugvópontra érkezett az élete. Nem tud megbékélni viszont az enyhülő hidegháborús politika következményeivel,a számára elv nélküli, nagyhatalmi kiegyezésekkel, melyeknek 1956-ban áldozatává vált hazája és ő maga is, a hazatérés reményét vesztve el ezzel. Csaknem fél éves európai utazása is legalább annyi kérdést vet fel benne az öreg kontinenssel kapcsolatban, mint amennyireengedi megélnie a „hazatérés” élményét.Márai e naplókötete is megerősíti a már korábban világossá váló párhuzamotOdüsszeusz sorsával: keresés, igazi otthonra találás nélkül.