A Teljesség Hangja jellemzők

A. J. Christian Teljesség-ciklusa hat kötetből áll, felöleli mind az öt érzékszerv teremtette lehetőségeket, plusz olvasója elé tárja az érzékeken túli érzékelést. Mivel a látás, a hallás vagy az érintés csodáját betűkbe ágyazni nem lehet, ezért addig csavarta a nyelv adta lehetőségeket, amíg a szavak érzeteket és rezgéseket adtak gondolatok helyett. Ezért egy-egy fogalom vagy szókép a Valóság megszámlálhatatlan igazságát tükrözi.