A tengeri kisasszony jellemzők

Ipolyi Arnold egész Magyarországról gyűjtött kéziratos mese-, hiedelem- és szokásgyűjtése kiadásával a kiadó a mitológia- és mesekutatás tudománytörténetének forrásvidékére, s onnan napjainkig vezető kalandos útjára hívja magával az olvasót. Ipolyi Arnold arra vállalkozott, hogy a Kisfaludy Társaság felhívására gyűjtőhálózatot hozzon létre különböző foglalkozású barátaiból, és segítségükkel az egész országra kiterjedő folklórgyűjtést végezzen. Hiedelmet, mesét, népszokást, játékot gyűjtöttek, melyekben építőköveket kerestek az elveszettnek hitt magyar mitológia megteremtéséhez. A gyűjtemény főleg két, néprajzi szempontból egységes és igen gazdag területről, a Csallóköz északi palócaitól, illetve Szegedről és környékéről ad tipológiailag és motivikailag hiteles anyagot. A hagyományos folklórtudás egyik legelső klasszikus gyűjteményének egy része megjelent 1914-ben, mára azonban e kiadás hozzáférhetetlen, ezért kötetünkbe ezeket a szövegeket is felvettük.