A "TÉPELŐDŐ GENTLEMAN" - DARÁNYI KÁLMÁN (1886-1939) jellemzők

Ha Darányi Kálmán miniszterelnökre terelődik a szó, a korszakotismerők is jobbára csak a győri programot, az első zsidótörvényelőkészítését vagy a nyilasokkal való egyezkedését tudjákfelidézni. Hogyan lehetett Magyarország miniszterelnöke a korszakegyik legszürkébb, csak végrehajtó szerepre hivatott politikusa?Egy ilyen színtelen személyiség minként és milyen iránybanbefolyásol(hat)ta az ország politikai életét? Kormányfőként hogyan juthatott el a Gömbös-félejobboldali radikális politika felszámolási kísérletétől az elődénél is radikálisabb nemzetiszocialistákkaltörténő megállapodásig? Milyen családi és egyéb tényezők alakították politikusi habitusát, melyellentmondásos, esetenként az ország sorsát tragikusan befolyásoló döntéseket eredményezett?Ezekre és több más izgalmas kérdésre keresi és adja meg a választ a fiatal szerző új ismereteketfelvonultató, tudományos igényű, mégis olvasmányos könyve. KEREPESZKI RÓBERT (1982) történész,PhD (2009), a Debreceni Egyetem Történelmi Intézet Mod