A teremtett világ misztériuma jellemzők

A nyugati kultúra alapját képező Biblia a 20. század folyamán széles tömegek előtt vált ismeretlenné. Pedig a Könyvek Könyvének ismerete nem vallásfüggő, nem az istenhithez kapcsolódik, hanem mint műveltségünk bázisa: kritériuma a kultúrának. Dávid Katalin művészettörténész könyve egyfajta ébresztő: a végső feledés előtti utolsó figyelmeztetés. A kötet törzsanyaga alfabetikus sorrendben foglalja össze az egyes jelképeket, hármas tagolásban: a jelkép ószövetségi jelentései; a jelkép újszövetségi jelentései; a jelkép jelentkezése a korai kereszténységben. Az egyes címszavakon belül tipográfiailag kiemelten szerepelnek az adott jelkép különböző jelentései.