A természet csodái Magyarországon jellemzők

"Magyarország - a találkozási pont", állítják a hazai idegenforgalom fellendítésén fáradozók, s ez nagyon találó természeti adottságainkra is: hazánk mai területe - földrajzi helyzeténél fogva - mindig is a különböző éghajlati övek alatt kialakult élővilág olvasztótégelye volt. A földtörténeti korok felszínformáló ereje változatos domborzati formakincset hagyott maga után, amely sokféle élőlény megtelepedésének kedvezett. A Kárpát-medence a biológiai sokféleség szempontjából Európa kiemelkedően fontos egységévé válhatott. Magyarországot a táj harmonikus egysége és a mozaikosság jellemzi.