A terrakotta hadsereg jellemzők

Ez az átfogó és világos felépítésű könyv bemutatja a tekintélyes szakértők elméleteit, amelyekkel megkísérelnek választ adni a sok izgalmas kérdésre, és megpróbálják ezt a kivételes örökséget elhelyezni a történelmi, archeológiai és művészeti összefüggésekben, miközben leásnak Qin Shi Huangdi nagyszabású politikai tervének a mélyére, és elemzik a Kína első egyesítése előtti kulturális és filozófiai panorámát. Az örökkévaló hadsereg nemcsak teljesen egyéni vonásokkal felruházott nagy katonatiszteket, lovaskatonákat, íjászokat és gyalogosokat jelenít meg, a terrakotta hadsereg harcosait, de elénk vetíti egy rendkívüli ember összetett személyiségét és egy nép jellegzetességeit, amelyet sikerült egyesítenie, ezzel beteljesítve egy ősi álmot, amely arra rendeltetett, hogy mind a mai napig változatlanul velünk éljen.