A testneveléstanítás módszertana tanítók részére jellemzők

A könyv meghatározza a mozgás- és ismeretanyag-bázist, és tisztázza azokat a legfontosabb élettani jellemzőket, amelyre felépíthető az alsó tagozatos testnevelés. Ezen belül a tanítók testnevelés-módszertani képzése az első fázisban egyrészről az alsó tagozatos testnevelés személyiségfejlesztésben elfoglalt helyének és szerepének a megismerését (elmélet), másrészről a sportági mozgások és a mozgásformák rendszerének (elmélet és gyakorlat) a megismerését tartalmazza. Ezt követően a mozgásformák megismerése és áttekintése után az alsó tagozatos mozgásanyag módszertani szempontú feldolgozása történik meg. A kiadásban helyet kapott a testnevelési órák terhelésére vonatkozó rész, valamint kibővült a testnevelés prevenciós szemléletének felvázolásával is. A kötet melléklete egy testnevelés- és tantervtörténeti áttekintést ad.