A TÉVELYGŐK jellemzők

A Libanonból elszármazott világhírű francia író, Amin Maalouf legújabb regénye,akárcsak a családtörténetként is olvasható Eredet, az élhető és az élhetetlen ország,a gyökerek és a választott haza, az otthon maradás és a kivándorlás feloldhatatlan el-lentmondásait, bonyolult kérdéskörét boncolgatja.A regény főhőse a Franciaországban élő keresztény arab történész, Adam, aki az1970-es években, a polgárháborús zavargások idején hagyta el hazáját. A történetet rész-ben ő, részben egy harmadik személyű narrátor beszéli el, de a két nézőpont gyakorla-tilag egybeolvad. Adam húsz év múltán – egy haldokló egykori barát telefonhívására– hazalátogat, és megpróbálja számba venni, mi lett az 1970-es években egymástól elvá-laszthatatlan, baloldali eszméktől fűtött, idealista fiatalemberek sorsa. Hogyan csináltkarriert elveit feladva az, aki otthon maradt? Hogyan él sikerei ellenére számkivetve az,aki a kivándorlást választotta? Apránként kirajzolódik előttünk egy valaha sokszínűsé-gével tüntető, elbű