A TISZTASÁG KÖNYVE jellemzők

Cseke Ákos–Tverdota György: A tisztaság könyveTanulmányok József Attila költészetszemléletéről és verseirőlA kötet tehát párhuzamos szerkezetű. A megértés sorrendje azt kívánja, hogy az olvasó előbb a tisztaság bölcseleti és eszmetörténeti kontextusáról alakítson ki képet. Az első könyvrész Cseke Ákos tanulmányát foglalja magába. Ezután az általa készített József Attila-elemzések következnek. A második könyvrész ezután a vizsgálódást a tisztaság-probléma egy szűkebb területére, a XX. századi költészeti purizmus területére koncentrálja. Tverdota György könyvrészét a Medáliák elemzése zárja. A végső cél, amely a szerzőket a tisztaság-probléma vizsgálatára indította, József Attila költészetének mélyebb megértése volt. Tverdota György a költő szellemi tájékozódásának vizsgálata során, az 1926-1927-es franciaországi tartózkodásának időszakához érkezve azt tapasztalta, hogy József Attila Párizsban találkozott azokkal a vitákkal, amelyek a költészet tisztaságáról szóltak, s ezek tanulságait k