A tíz kicsi óvodás jellemzők

A matematikai tájékozottság előfeltétele a tízes számkörben történő hibátlan műveletvégzés. Az iskolapadban a gyerekeknek egyszerre kell megismerniük a számok képét és azok mennyiségtartamát.
E munkafüzet olyan felkészítő módszert kínál, melyre az alábbiak jellemzők:
-számjegyek nélkül gyakoroltatja a mennyiségek felismerését
-képekkel és szituációkkal mutatja meg a bontás, pótlás elvégzésének módját
-lehetőséget nyújt a számszomszédok megnevezésére, a sorszámnevek kifejezésére és a halmazokba történő besorolásra
-könnyen értelmezhető helyzetekbe ágyazza az egyes feladatokat, és ezzel a szöveges feladatok értelmezésére is gyakorlási lehetőséget nyújt
-két sorban, illetve dominókon kerülnek jelölésre a mennyiségek, és ez a mennyiségállandóság kialakítását is segíti
-az egyes témákhoz készült ellenőrző lapok feltárják az esetleges hiányosságokat
-a foglalkoztató személy útmutatást kap a felzárkóztatáshoz.