A tőkén túl - Közelítések az átmenet elméletéhez I. jellemzők

Egy monumentális, négyrészes elméleti munka első része ez a könyv.
A tőkén túl 1995-ben jelent meg angolul Londonban s még ugyanabban az évben New Yorkban. A rákövetkező években számos egyéb nyelven is kiadták, miközben a szerző szülőhazájában, Magyarországon csupán egy-egy idézett részletével, főként pedig csak a rá való hivatkozásokkal találkozhattak a társadalomtudományok iránt érdeklődők.
E könyv, röviden szólva, a tőke korlátait kutatja. Nem pusztán a kapitalizmusét, hanem annál jóval tágabb fogalomét: a tőkeviszonyét. Tehát a tőke kapitalizmus utáni szerepét is elemzi. A szovjet típusú szocializmus társadalmait (melyeket genezisükre utalva posztkapitalistának nevez) szintén a tőkeviszony által uralt társadalmaknak tekinti, ezért a tőke-munka-állam hármas viszonylatában vizsgálja őket.