A török hódoltság várai és várkatonasága I-III. jellemzők

A munka 1. kötete tanulmány a törökök hódoltsági védelmi rendszeréről, várépítéseiről, az őrségek szerkezetéről és típusairól, a várkatonaság számáról, ellátásáról, etnikai-vallási összetételéről és az elszlávosodott déli országrész katonaparaszti szerkezetéről. A 2-3. kötet a török zsoldlistákból, kincstári elszámolásokból és birtokösszeírásokból összeállított adattára.