A TÖRPE jellemzők

A koreai szerző hazájában több mint 150 kiadást megéltés közel húsz nyelvre lefordított kötete a koreaiiparosodás nyomorúságos életébe enged bepillantást.Miközben a fejlődő Korea ipari csodákat hajtott végre,társadalma egyre megosztottabbá vált, mind szélesebbrétegeket értek egyre erőteljesebb fizikai és szellemimegpróbáltatások. Az egymástól függetlenül isolvasható novellák és kisregények szereplői visszatérőfigurák, akik Korea legmélyebb válságait élik meg asaját bőrükön. Törpe nem csupán testi fogyatékossága,hanem a családjában generációkra visszanyuló társadalmikiszolgáltatottsága miatt is szimbolikus szereplője azelbeszéléseknek.