A történeti nyelvészet és a magyar nyelv eredete jellemzők

"Ellenforradalmárnak szeretik nevezni magukat azok a nyelvészek, akik a régi modell érvényességét újra megerősítik. Ez a vita, amelyben forradalmárként magam is aktívan részt veszek, főleg a következő kérdés körül mozog: mit sugallnak a legújabb nyelvészeti és nyelvészeten kívüli bizonyítékok? Alátámasztják-e az uráli elméletet hagyományos formájában, vagy az eddig javasolt különböző, kisebb-nagyobb változtatásokat támogatják, vagy az elmélet teljes mértékű elutasítását kívánják meg (ez utóbbi az én személyes álláspontom). Hogy miért vettem fel ebbe a kötetbe több olyan tanulmányt, amelyek e heves és érdekes vita főbb pontjaival foglalkoznak, annak oka az, hogy szerintem fontos a magyar olvasóközönség tudtára adni, hogy ez nemcsak Magyarországon vitatott kérdés. Ez a tény természetesen még inkább alátámasztja a másként gondolkodó magyarok és jómagam véleményét, miszerint ez a vita jogos és indokolt, és nem lehet többé a szőnyeg alá söpörni, vagy eleve hibásnak bélyegezni." (A szerző)