A TÖRTÉNETÍRÁS JÖVŐJE jellemzők

Legújabb, kis kötetnyi terjedelmű esszéjében a kiválótörténészprofesszor saját hivatásának jelenlegiállapotáról és jövőjéről elmélkedik. Jóllehet a nagyközönségkörében egyre nagyobb étvágy mutatkozika történelem iránt – erre utal az ilyen témájútévéműsorok és könyvek népszerűsége is –, maga atörténetírás mint szakma igen rossz állapotban van –állítja. Az amerikai felsőoktatásban visszaszorul atörténelemoktatás, egyre kevesebb a történészhallgató,némely történészek kérészéletű divatirányzatokatkövetnek – ennek ellenére a történetírásnak,amely inkább irodalmi, mint tudományos tevékenység,igenis van, kell hogy legyen jövője – mert mindentudásunk a múltból fakad.A szerző hosszú és kimagasló pályafutásánakmegannyi fontos és kontroverziális gondolatát foglaljaössze elegánsan, tömören, közérthetően, olvasmányosan.