A tudásmenedzsment emberi oldala jellemzők

"A tudásmenedzsment nem teljesen új keletű menedzsment technika. A titok a rendszerszemléletben, a gondolkodásban, az értékrendben, a viselkedésben, az attitűdökben rejlik, mely egyre fontosabbá válik a globalizálódó világban és társadalmakban. A technikai megoldásokkal ellentétben, és/vagy azok mellett olyan értékek kerülnek előtérbe a vállalati gyakorlatban, mint a bizalom, az emberi megbízhatóság, az érzelmi intelligencia, a segítségnyújtás, a tudásátadás és megosztás, a kultúra, a motiváció, megbecsülés, stb. Ezek a fogalmak és a hozzájuk köthető módszertan az emberi erőforrás középpontba helyezését igényli. Az elmúlt évtizedek kutatásai és saját gyakorlati tapasztalatok indíttattak arra, hogy a felsorolt területeken megfogalmazott eredményeinket a tudásmenedzsment logikája és gondolkodásmódja értelmében összefoglalva bocsássuk az érdeklődők elé...
Ajánlom a könyvet minden olyan olvasónak, aki tanulja, tanítja, vagy a gyakorlatban foglalkozik a tudásmenedzsment rendszerek kialakításának lehetőségeivel, módszertanával, gondolkodásmódjával.