A tudományok nagykönyve jellemzők

Ez a gazdagon illusztrált enciklopédia hét tudományterületre - a fizikára, a matematikára, a kémiára, a csillagászatra, a biológiára, az orvostudományra és a geológiára - kiterjedően összefoglaló áttekintést ad a tudományos ismeretek mai állásáról. Olyan ismeretanyagot ad, amelynek segítségével a csak beavatottak által felfogható tudományágak mindenki számára érthetővé válnak. Megérthetjük a minden dolog formáját és működését irányító törvények rejtélyeit. A szöveg és a képek hatására nyomon követhetjük, ahogyan a tudomány a látszólagos összevisszaságban rendet fedez fel, még akkor is, ha ehhez történetesen a káoszelméletet kell alapul vennie!