A tűzipellet jellemzők

A könyv célja a hazai tűzipelletgyártás és energiatermelés fejlődésének elősegítése a lehetőségek bemutatásával. A könyv foglalkozik a lehetséges alapanyagokkal, a pelletkészítés műszaki kérdéseivel, a pellettel szemben támasztott követelményekkel, valamint a tűzipellettel való energiatermeléssel.