A VÁDLOTT jellemzők

Az 1950 amp;amp;amp;#8211;1952-ben hitből és ellenállhatatlan lelki kényszerből asztalfióknak írt, 1999-ig kiadatlan regény történelmi fontosságú könyv. Támaszt nyújthat a múlt feldolgozásához minden olvasójának amp;amp;amp;#8211; annak, aki felnőttként élte át az ötvenes éveket, de annak is, aki még gyermek volt ebben az időszakban, vagy csak ezután született, és csupán elbeszélésekből ismeri azt a fizikai és lelki terrort, amely hazánkat az 1956-os forradalom kirobbanásához vezette. A vádlott a tisztánlátás lehetőségének bizonyítéka abból a korból, amelynek működését, indítékait jórészt még ma is homály fedi. A kötet Jókai Anna ajánlásával és az írónő fiának, Makkai Ádám chicagói nyelvészprofesszornak a bevezetőjével je-lent meg Ignácz Rózsa születésének 90. évfordulóján. Javított kiadása 1956 öt-venéves jubileuma tiszteletére kerül a könyvesboltokba.