A VAKOK KÉPZETVILÁGA jellemzők

Tóth Zoltán (1883-1940; gyógypedagógus, bölcsészdoktor) Léván kezdte tanulmányait (tanítóképz amp;amp;amp;otilde;), majd a Pázmány Péter Tudományegyetemen pedagógiát, pszichológiát, filozófiát hallgatott amp;amp;amp;#8211; ezekb amp;amp;amp;otilde;l doktorált amp;amp;amp;#8211;, és természetrajz-kémiaszakos középiskolai tanári oklevelet szerzett. 1919-t amp;amp;amp;otilde;l az Ifjú Vakok Intézetét vezette, majd 1924-t amp;amp;amp;otilde;l 1940-ig a Gyógypedagógiai Tanárképz amp;amp;amp;otilde; F amp;amp;amp;otilde;iskola nemzetközi hír amp;amp;amp;ucirc; igazgatója volt. Ezt a könyvet 1927-ben írta, éppen hetven évvel ezel amp;amp;amp;otilde;tt. Abban az id amp;amp;amp;otilde;ben már évszázados hagyománya volt hazánkban a vakok oktatásának. Tóth Zoltán könyvével mégis amp;amp;amp;#8211; képletesen szólva amp;amp;amp;#8211; amp;amp;amp;#8222;új id amp;amp;amp;otilde;számítást vette kezdetét amp;amp;amp;#8221; a vakokkal foglalkozó tudományban.