A vállalati növekedés tapasztalatai az 1963-2012 közötti időszakban jellemzők

A tanulmánykötet megjelenése fontos lépés a hazai gazdaság mélyebb folyamatainak megismerésében. Részben érthető módon a rendszerváltás utáni publikációk zömében az átfogó jelenségekkel, az aggregált folyamatokkal foglalkoztak - az utóbbi években viszont egyre több fontos kutatás eredményeit láthatjuk a gazdaság strukturális összefüggéseiről, ezen belül a vállalati szféra működéséről is. A kötet sokoldalúan és színesen tárja fel a magyar üzleti szféra jellemzőit, gazdag tematikája izgalmassá, kiterjedt adatbázisa megalapozottá teszi. A tárgyalt kérdések nemzetgazdasági szempontból is fontosak, több vonatkozásban - így a vállalati növekedés, a tőkeszerkezet vagy az adózás terén - jelentős adalékul szolgálnak a tényleges makrogazdasági folyamatok megértéséhez. A szerzők gondot fordítanak írásaik elméleti megalapozottságára, a hazai szakirodalomban sajnos még szokatlan gyakorisággal és mélységben térnek ki kutatásaik vállalatelméleti alapjaira. A kötetet haszonnal forgathatják a kutatók és diákok mellett mindazok, akik érdeklődnek a gazdasági jelenségek mélyen fekvő mozgatórugói iránt. Chikán Attila professor emeritus, Budapesti Corvinus Egyetem A Bélyácz akadémikus alapította pécsi vállalat-gazdaságtani iskola mindig is elsősorban erőforrás-, illetve finanszírozás-szemléletű volt. A kutatói közösség új kötete jelentős eredményekkel büszkélkedhet: például a legutóbbi évtizedek magyar vállalati növekedési folyamatainak szakaszolása, az adóverseny legújabb vállalatfejlődési hatásainak kimutatása vagy a "testetlen eszközök" vállalatfejlődési szerepének alapos feltárása listázható ezek között. A tanulmánygyűjtemény ugyanakkor sokoldalú szemléletével vonzza az olvasót. A kötet az elmélettörténeti, pénzügytani, döntéselméleti és nem utolsósorban a működőtőke-importtal kapcsolatos kutatási szempontok igényes alkalmazása miatt is kitűnik a magyar gazdálkodástani szakirodalomból. Török Ádám az MTA rendes tagja, Pannon egyetem, egyetemi tanár Az utóbbi 50 év, mint a tudomány legtöbb területén, a közgazdaságtudományban is jelentős fejlődést hozott. Ennek egyik kiemelkedő területe a vállalat-gazdaságtan mellett a vállalkozás-gazdaságtan kiépülése. Ez mélyebben megismertetett azzal is, hogyan segítheti a gazdaságpolitika a vállalkozói gondolkodás és magatartás, és ezzel a gazdasági növekedés megerősítését. Minderről most egy kiváló hazai tanulmánykötet - A vállalati növekedés tapasztalatai az 1993-2013 közötti időszakban -, példásan alkalmazva a magyar viszonyokra, nagyszerű áttekintést nyújt. Bár nem könnyű olvasmány, kutatónak, oktatónak és a gyakorlatban dolgozó szakembereknek egyaránt igen sok új ismeretet és ösztönzést ad! Ön se mulassza el tanulmányozását! Román Zoltán, a közgazdaságtudomány doktora, a European Union of Small Business tiszteleti elnökségi tagja