A varázsát vesztett jövő jellemzők

"A kollektív félelmek fontos forrása a társadalmi instabilitás és az időlegesség, az átmenetiség tömeges érzete. Ha a mindennapi élet keretei és létviszonyai alig követhető gyorsasággal változnak, állandósul az egész rendszer provizórikusságának képzete. S ha ehhez még a felgerjesztett tömegindulatok által folytonosan táplált tömegmozgalmak is társulna, továbbá leleplezett álösszeesküvések, újra és újra napvilágra került leleplező "titkok" borzolják a kedélyeket, valóban félelmek és bizonytalanságok hínárjába bonyolódik a szerve demokratikus tapasztalatfelhalmozás." (idézet a könyvből)