A VÁROS TÜKREI jellemzők

A XVI. és XVII. század fordulóján játszódó regényfőszereplői az Inkvizíció elől menekülő ibériai zsidók,akiket az Oszmán Birodalom zsidó közösségeifogadtak be. Voltak köztük, akik kikeresztelkedtek,de olyanok is, akik többé nem kívántak semmilyenvallási közösséghez tartozni, mert önmagukat nemvalamely vallási közösség tagjaként határozták meg,hanem szabadon akartak élni, és arra a kérdésrekerestek választ: Ki vagyok én?Sok érdekes alakot rajzol meg a szerző, egymásbafonódó sorsukat egy parányi gyöngy útjávalegyütt követhetjük végig. Ahogy Shafaktól megszokhattuk,a regényt áthatja a misztikum; varázslás,dzsinnek, démonok, őrangyalok kísérik a szereplőket,akiknek életén keresztül bepillantást nyerhetünka kor izgalmas, sokszínű világába.