A világ életéért jellemzők

A XX. századi ortodox teológiai gondolkodás egyik nagyformátumú egyénisége kötetéről ezt írja: "Jelen írással egyetlen célom az volt, hogy körvonalazzam a keresztény 'világszemléletet', vagyis a világ és az ember életének keresztény megközelítését." A kötet témája a szekularizáció - vagyis kultúránk egyre erősödő és gyorsuló elidegenedése attól fogva meghatározó befolyást gyakorolt e kultúrára - valamint az a mélyreható megosztottság, amit a szekularizáció maguk között a keresztények között idéz elő. Némelyek a kereszténység eredményeként üdvözlik, míg mások igazolva látják benne a világ elvetésének gondolatát.