A VILÁG HÉT CSODÁJA - jellemzők

Vojtech Zamarovský neve nem ismeretlen a magyar olvasók előtt. Magyarul már több, nagy sikerű műve jelent meg - az Istenek és hősök a görög-római mondavilágban, A görög csoda, A felséges piramisok, Élő Olimpia.A múlt - főleg az ókor - bűvöletében élő tudós-író nagy megjelenítőerővel, csevegő stílusban, hiteles ókori forrásokat és mai régészeti eredményeket ötvözve teremt sajátos műfajt. Összes művei szlovák kiadásának tizenegyedik kötetét, A világ hét csodáját, átdolgozott, kibővített formájában adjuk közre.Könyvének témája az ókori világ Európa számára legfontosabb három kultúrkörének -Egyiptomnak, Mezopotámiának, Hellásznak - technika- és művészettörténeti, vallási és közművelődési csúcsteljesítményei.Zamarovský nem elégszik meg a piramisok, Szemirámisz függőkertjei, az epheszoszi Artemisz-templom, az olümpiai Zeusz-szentély, a halikarnasszoszi Mauszóleion, a rhodoszi Kolosszus és a pharoszi világítótorony részletes bemutatásával, elkalandozik a környékükön is. Így aztán a babiloni t