A Vizsolyi Biblia jellemzők

Debrecenben került elő a legnagyobb terjedelmű, magyar nyelvű, kéziratos bibliafordítás-töredék a 16. századból. Petrus Martyr Sámuel-könyvének latin nyelvű fordításában és kommentárjában maradt ránk mintegy ötszáz sornyi magyar szöveg, amely a Vizsolyi Biblia egyik forrása. Általa közelebb juthatunk a magyar nyelvű szentírásfordítás egész kultúránkat meghatározó sorsdöntő fordulatának megéréséhez.