A vörös liliom jellemzők

A Nobel-díjjal kitüntetett Anatole France jelentős regé­nyei sorába illő (Thaisz, Lúdláb királynő, Angyalok lá­zadása), ám nálunk kevésbé ismert műve, A vörös liliom egyaránt szerelmi regény, korrajz és az író személyes prob­lémáit feldolgozó alkotás. A korabeli közvéleményt megosztó mű Therese Martin- Belleme grófné szerelmi életét, a francia szalonok világát, az „előkelőket” állítja középpontba, ugyanakkor megjele­nik a firenzei szobrászon keresztül a 19. század végének műveltség- és művészvilága is. Az unatkozó, szépséges grófné, akinek már nem nyújt elég szórakozást sem férje, sem a szalonélet, boldogságot és izgalmakat keresve Firenzében tölt pár hetet szobrász szeretőjével…