A zárt gondolkodás pszichológiája jellemzők

A zárt gondolkodás -a szociálpszichológia hagyományos szakirodalmában- az egyéni megismerés jellegzetes módja, típusa, amely az információkat erősen szűri, deformálja, egyoldalú előítéletességből táplálkozik, és arra vezet. Az amerikai szociálpszichológia egyik kulcsszereplőjének munkája a gondolati lezárás más, újszerű értelmezését adja. Kruglanski bebizonyítja, hogy a zárt gondolkodás mindannyiunkra jellemző, teljesen hétköznapi jelenség, amely nemcsak hogy normális, de funkcionális és szükséges is -még ha olykor hibákhoz és torzításokhoz is vezet. A zárt gondolkodás előzményeinek, kialakulásának és jellemzőinek bemutatásán túl a kötet tudományos kutatási eredményekkel alátámasztva mutatja meg, hogy a lezárás iránti igény az információfeldolgozáson túl miként befolyásolja a személyközi kapcsolatokat (pl: a kommunikációt vagy az empátiát), a csoporton belüli (pl: a csoportgondolkodást) vagy éppen a csoportközi (pl: előítéletes) viselkedést.