A zsidó irodalom története jellemzők

A zsidóság irodalma több mint háromezer évet fog át, számtalan nyelven és sokféle műfajban nyilatkozott meg, a vallási és világi költészettől kezdve törvényszövegeken és történetíráson át egészen a modern regényig. Az irodalom fogalmát ez alkalommal a szokásosnál jóval tágabb jelentéskörben használjuk. Nemcsak a szorosan vett szépirodalmi műfajok: versek, novellák, regények tartoznak ide, hanem jogi szövegek, nyelvészeti értekezések, a történetírás, sőt a teológiai irodalom is, minden megnyilatkozási formájában. Ugyanilyen tág a "zsidó" jelző meghatározása is. Elméletileg idetartozik minden olyan alkotás, amelyet a zsidók "saját" nyelveiken (héber, arámi, jiddis, ladino) írtak, ugyanígy az olyan művek, amelyek egyéb nyelveken születtek, de zsidó témájúak, vagy azok az írások, melyek a szerző zsidó identitásának ismeretében jobban érthetőek, akkor is, ha témaválasztásuk nem specifikusan zsidó.