Ablak-zsiráf jellemzők

A kötet segítségével a kisiskolások megismerhetik a világot. A könyv nemcsak az anyanyelvi oktatásban vált hasznos kézikönyvvé, hanem a környezetismereti órákon is kiváló segédeszköz lett. A több mint 1200 címszó felöleli mindazt az ismeretanyagot, amelyet a 7-10 éves gyerekeknek el kell sajátítaniuk ahhoz, hogy szűkebb és tágabb környezetükben eligazodjanak. A szómagyarázatok egymásra épülnek, s a dolgok közti logikai összefüggés megtanítása egyik alapvető célkitűzése volt a szerzőknek. A lexikon új címszavakkal és rajzokkal bővült: megújult formában a XXI. század kisiskolásait is korszerű ismeretekhez juttatja.