Adalék a morál genealógiájához jellemzők

A könyv Nietzsche legtöbbet vitatott, legmélyenszántóbb és minden bizonnyal legmaradandóbb alkotása. Végletesen leegyszerűsítve: a zsidó-keresztény kultúra által "kitenyésztett" ember kritikai története. Az aszkétikus ideálra összpontosítva, a rossz lelkiismeret és érzelmi túlfűtöttség állandó ébrentartásával, hogyan gyakorolja a hatalmat a nyájon, mi módon lesz pásztora, orvos, felügyelője, milyen hatalmi technológiát, technikát alkalmaz, melyek fő stratégiai és taktikai támpontjai az élet energiáival való kontraszelektív gazdálkodásban?