Adatbázisrendszerek megvalósítása jellemzők

A kiadvány azokat a módszereket, algoritmusokat mutatja be, amelyek az adatbázismotorok működésének lényegét jelentik, amelyek az adatbázis-szoftverek "mélyében" találhatók. Az adatbázismotorok architektúrája sokban hasonlít az operációs rendszerekéhez, hiszen mindkét esetben konkurens folyamatokat kell vezérelni, hatékony tárolási módokat kell kialakítani, elfogadható válaszidőket kell biztosítani, és több szinten kell gondoskodni az adatbiztonságról. A képet árnyalja, hogy általában -de nem minden esetben!- a konkrét adatbázismotor egy általános célú operációs rendszer felügyelete alatt működik. Röviden szólva, az adatbázismotorok jelentősége sok esetben meghaladja az általános célú operációs rendszerekét. A könyv nem egy konkrét adatbázis-kezelőt ismertet, hanem az általános technikákat, ennél fogva kitér az adatbázismotorok logikai és fizikai szintű adatkezelésére és ezen belül az adatvédelemre, memóriakezelésére, cache-technikáira, lekérdezés-optimalizálási technikáira, ütemezési algoritmusaira.